Inkomensbeheer

Wat is inkomensbeheer?

Wat is inkomensbeheer?

Inkomensbeheer (ook wel budgetbeheer genoemd) wordt op verzoek van de cliënt zelf, door een inkomensbeheerder of budgetbeheerder verzorgd. Dit kan ook een bewindvoerder zijn. Een inkomensbeheerder beheert het vermogen van de cliënt. Vooraf wordt afgesproken welke zaken uit handen worden genomen en er wordt een budgetplan opgesteld: wat zijn de vaste lasten, wat zijn de overige uitgaven, welk bedrag aan leefgeld is nodig. Dit leefgeld wordt gestort op de leefgeldrekening van de cliënt. De cliënt draagt via een machtiging de verantwoordelijkheid over zijn/haar inkomen over aan de inkomensbeheerder. Hiervoor is dus geen beslissing van de kantonrechter nodig. Zowel de cliënt als de inkomensbeheerder kunnen het contract beëindigen met inachtneming van 1 maand opzegtermijn en de machtiging wordt daarmee weer ingetrokken.

Voor wie is inkomensbeheer geschikt?

Inkomensbeheer is geschikt voor mensen die niet in staat zijn of het lastig vinden om zorg te dragen voor hun financiële situatie. Hierbij geeft men  een volmacht aan de inkomensbeheerder om het beheer van zijn/haar financiën over te nemen. In principe kiezen we alleen voor inkomensbeheer als dat voldoende waarborgen biedt voor een verantwoord financieel beheer. Voor inkomensbeheer wordt meestal geen bijzondere bijstand verleend door een gemeente. Mocht blijken dat bewind toch wenselijk is, kan dat alsnog worden aangevraagd.