Bewindvoering

Wat is bewindvoering?

Wat is bewindvoering?

Bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind genoemd. Bij bewindvoering neemt de bewindvoerder de gehele administratie uit handen. Een bewindvoerder zorgt ervoor dat alle financiën op orde worden gebracht en en dat alle rekeningen op tijd worden betaald. Een bewindvoerder heeft als hoofdtaak het beheren en beschermen van het vermogen van zijn cliënt. Hij moet er voor zorgen dat het vermogen dat door de kantonrechter onder bewind is gesteld, in stand blijft en goed wordt beheerd.

Voor wie is bewindvoering geschikt?

Bewindvoering is geschikt voor mensen die door hun lichamelijke- of geestelijke  toestand (tijdelijk) niet in staat zijn om hun financiële administratie te regelen. De maatregel is in het bijzonder geschikt voor mensen met (problematische) schulden en/of met een indicatie zoals dementie, een psychiatrische problematiek of een verstandelijke beperking.