U kunt bij mij terecht voor bewindvoering en inkomensbeheer. Beide diensten zijn gericht op ondersteuning bij het beheer van de financiën van mensen die daar zelf niet of slecht toe in staat zijn.

Inkomensbeheer

Wat is inkomensbeheer?
Wat is inkomensbeheer? Inkomensbeheer (ook wel budgetbeheer genoemd) wordt op verzoek van de cliënt zelf, door een inkomensbeheerder of budgetbeheerder verzorgd. Dit kan ook een bewindvoerder zijn. Een inkomensbeheerder beheert het vermogen van de cliënt. Vooraf wordt afgesproken welke zaken uit handen worden genomen en er wordt een budgetplan opgesteld: wat zijn de vaste lasten, […]
De standaard werkzaamheden van een inkomensbeheerder zijn:
 • * Het uitvoeren van betalingen volgens het opgestelde budgetplan
  * Het declareren van ziektekosten
  * Regelen van Toeslagen Belastingdienst
  * Aanvragen kwijtschelding gemeentelijke belastingen
  * Het verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte (box 1)
  * Contact onderhouden met de cliënt

Laat mij je helpen

Bewindvoering

Wat is bewindvoering?
Wat is bewindvoering? Bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind genoemd. Bij bewindvoering neemt de bewindvoerder de gehele administratie uit handen. Een bewindvoerder zorgt ervoor dat alle financiën op orde worden gebracht en en dat alle rekeningen op tijd worden betaald. Een bewindvoerder heeft als hoofdtaak het beheren en beschermen van het vermogen van zijn cliënt. Hij […]
De standaard werkzaamheden van een bewindvoerder zijn:
 •  * Het aanvragen van het bewind
  * Het uitvoeren van betalingen volgens het opgestelde budgetplan
  * Het declareren van ziektekosten
  * Regelen van Toeslagen Belastingdienst
  * Aanvragen bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen
  * Het verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte (box 1)
  * Het treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast
  * Contact onderhouden met de onder bewind gestelde
  * Het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de kantonrechter

Laat mij je helpen

Hulp bij schulden

Hoe kan ik je helpen bij schulden?
Worden schulden opgelost als je onder bewind staat? Schulden kunnen een reden zijn om een bewindvoerder in te schakelen. Toch betekent dat niet dat je schulden ook door de bewindvoerder zullen worden opgelost. Als er geen geld is, kunnen de schulden niet worden betaald. Bewindvoering is iets anders dan schuldsanering. Pas als de inkomsten hoger zijn […]
In geval van schulden zijn er drie mogelijkheden:
 • 1. Er is sprake van enige betalingsachterstanden. Hiervan is sprake als er binnen een redelijke termijn ( van zo’n 36 maanden) de volledige betalingsachterstand,
  middels het treffen van aflossingsregelingen, volledig betaald kan worden. 
  2. Er is sprake van een problematische schuldsituatie, met een mogelijkheid voor een minnelijk traject of wettelijke schuldregeling.
  3. Er is sprake van een problematische schuldsituatie, maar er is geen directe oplossing mogelijk.

Laat mij je helpen